v

กันชน Bumper

New

กันชน แบบฉาก ใช้ติดตั้งกับรถเข็น ทั้ง 4 มุม ป้องกันการขุดขีดของรถเข็นกับผนังเมื่อมีการชนกัน ติดตั้งง่าย ป้องกันการเสียหาย จากการกระแทกระหว่างรถเข็นกับผนังได้ดี

฿ 60 ฿ 60
New

กันชน แบบกลม ใช้ติดตั้งกับรถเข็น ทั้ง 4 มุม ป้องกันการขุดขีดของรถเข็นกับผนังเมื่อมีการชนกัน ติดตั้งง่าย ป้องกันการเสียหาย จากการกระแทกระหว่างรถเข็นกับผนังได้ดี

฿ 60 ฿ 60
Powered by MakeWebEasy.com